(هوالوکیل)

***ضمانت جهت دادسرا-ضمانت جهت دادگاه-ضامن جوازکسب دار:

***مخاطب وخواننده ضمن تشکرازورودشما به وبلاگ رسمی گروه حقوقی ما باتوجه به سوابق کاری وتخصصی وصبوری کارشناسان ووکلای باتجربه وزبده این مجموعه ؛درارائه خدمات ذکرشده ومطالب نگارش شده راجع به امرتودیع وثیقه  وکفالت که دراین مرکزخدمت رسانی می شود:(آزادی فوری)

***گروه حقوقی ما صبورانه وبادقت وزمانسجی کارشناسانه درانجام مراحل تودیع وثیقه وکفیل وآزادی زندانی عزیزخوددرکنارشما میباشند:(مشاوره حقوقی رایگان-تلفن تاآزادی زندانی)

***متاسفانه توسط افرادی غیرعامل وغیرمتخصص باعناوین مشابه کپی برداری می شود؛لذا بدین وسیله ازهوشیاری وتوجه شما وعدم اعتمادبه افرادسودجووغیرمسئول سپاسگزاریم:(آزادی فوری)

راه های ارتباطی شما باماعبارت از:09016453317و09307336926


دادرس ایرانیان زندانی ,کفیل ,حقوقی ,ضامن ,دادسرا ,کفیل برای ,آزادی فوری ,ضامن جوازکسب منبع

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
طاقت بیار قراملک نازنین test یه دریا Nalax7b5jf situs ریشه ها در فریاد مجله خبری زومیت اینجا یِک نَفَر زِندِه، زِندِه، مُردِه..